Hos Simplitude kommer du utveckla dina kompetenser och dig själv

Träffa dina blivande kollegor

En bättre morgondag

Dalarna Science Park, Borlänge

Våra kärnvärden

Dessa beskriver hur vi är som personer, vad vi står för, hur vi jobbar, vad vi kan åstadkomma och vad vi vill bli uppfattade som. I alla delar av företaget arbetar vi aktivt med våra kärnvärden.

  • Passionerade

  • Inkluderande

  • Kreativa

En bättre morgondag

Med din hjälp vill vi bli ännu bättre på att blicka framåt

Det bästa med att jobba hos Simplitude

  • Jag stormtrivs med mina kollegor och uppdrag. Simplitude är ett företag som verkligen bryr sig!

    Anna Bäckström

    Senior konsult

Simplitude i siffror

Nöjda medarbetare (NMI 88/100)

Härliga medarbetare

Utvecklande arbetsmiljö

Vårt bidrag till kommande generationer

Vi arbetar aktivt varje dag för att motverka stress och främja god psykisk hälsa och välbefinnande – i våra projekt och i världen. Detta är en del av Agenda2030s tredje mål om god hälsa och välbefinnande.

Jobbar du redan på Simplitude?

Hjälp till i rekryteringen och hitta din framtida kollega.

@simplitude.se